Mediation

Pip assists you with “mind over matter”
issues, because if you mind, it matters.
Wat is Mediation

Mediation is een gestructureerd, transparant proces waarbij de deelnemers zich inzetten om, onder leiding van een neutrale mediator, hun kwestie of conflict zelf op te lossen, waar zij vrijwillig aan deelnemen, wat meestal vertrouwelijk is en waar afgesproken, schriftelijke regels gelden. Deelname in Mediation met Pip N. Smits is alleen mogelijk na het tekenen van een Mediationovereenkomst, hetgeen geheimhouding bekrachtigt. Als deskundige beroepsbeoefenaar zal Pip informatie van de klanten vragen over de inhoud van de opdracht en zal zij hen mededelen wat zij van haar en het proces zelf kunnen verwachten.

Mediation is in de Verenigde Staten van Amerika al vele jaren een populaire, alternatieve manier om geschillen en onenigheden op te lossen. In Nederland begint deze vorm van “alternative dispute resolution” (“ADR”) pas de laatste jaren meer aandacht te krijgen. Mediation is een mooi alternatief om een conflict op te lossen want in plaats van een rechter een beslissing te laten nemen, maken de deelnemers zelf beslissingen. Bij Mediation houden de deelnemers zelf de touwtjes in handen en bepalen zij zelf wat de beste oplossing is voor hun conflict.

Waarom Mediation

Een rechtszaak is erg kostbaar, tijdrovend en het resultaat is onvoorspelbaar. Mediation daarentegen biedt de mogelijkheid om zelf tot een beslissing te komen en het resultaat of de oplossing niet van een rechter, arbiter of andere derde partij af te laten hangen. Veel conflicten komen tot stand door miscommunicatie, onbegrip of verzwijging. Mediation biedt de deelnemers een veilige en vertrouwelijke omgeving waar deze onderwerpen boven tafel kunnen komen, kunnen worden besproken en uiteindelijk opgelost kunnen worden.

In de rol van Mediator is Pip een procesbegeleider en communicatieverbeteraar. De deelnemers maken zelf de beslissingen tijdens het proces, dragen hun eigen argumenten aan, onderzoeken alle mogelijkheden zelf en komen zelf tot een oplossing van hun conflict. De autonomie van de deelnemers staat ten alle tijden voorop tijdens dit proces. Mediation is een weg die deelnemers volgen die geheel ontworpen is door hun en voor hen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over Mediation.

Contact