PipTalk

Pip gives you peace of mind
by giving you a piece of her mind.
Wat is PipTalk

Soms is een probleem nog niet een “full blown” conflict. Een bemiddeling met behulp van Pip is dan mogelijk om een escalatie te voorkomen en een eventuele breuk tussen de deelnemers te vermijden. Pips werkwijzen kunnen effectief zijn in het voorkomen van conflicten. Zij kan u coachen in het preventief handelen zodat toekomstige geschillen verleden tijd zullen zijn. In deze manier van conflict bemiddelen is Pip een “dealmaker” en richt zij haar inspanning op het actief en creatief oplossen van problemen. Tijdens PipTalk geeft Pip frequent suggesties over inhoudelijke zaken. Pip zal vaak argumenten van beide kanten corrigeren en aanvullen om er zo voor te zorgen dat de deelnemers in alle vrijheid goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, die wel gebaseerd kunnen zijn op Pips advies of inzicht.

Tijdens dit proces is Pip resultaat gericht en zoekt naar een oplossing om het probleem in zijn geheel op te lossen. Zij gebruikt hierbij verschillende technieken om de standpunten van de deelnemers naar elkaar toe te laten komen. Pip zal zich ook uitspreken over hoe zij de feiten ziet, over de toepasselijkheid van het bewijs materiaal en over de sterke en zwakke kanten van het conflict. Pip draagt alternatieve argumenten aan om de deelnemers concessies te laten doen. Als dit gebeurt gaat het Pip niet meer om de best mogelijke oplossing maar om het bereiken van een werkbaar compromis voor alle deelnemers. Pip gebruikt tijdens deze stijl van conflict bemiddelen haar scholing en ervaring om de partijen te overreden tot concessies doen om tot een oplossing te komen en het conflict te beëindigen.

Waarom PipTalk

De sterke kant van PipTalk is dat een onervaren partij of een onzekere partij zich meer gesteund zal voelen en het niet direct hoeft op te nemen tegen de andere partij. Immers, de partijen zijn afgezonderd van elkaar. Pip loopt heen en weer van kantoor naar kantoor zodat de partijen vrijuit hun verhaal kunnen doen omdat de andere partij niet aanwezig is. Een ander groot voordeel van deze stijl van conflict bemiddeling is dat het zeer kosten besparend is. In plaats van een rechtszaak met dure advocaten, deskundigen en enorme kosten is dit proces snel en relatief goedkoop. De deelnemers leggen van te voren hun grenzen en geven aan hoe lang het proces mag duren en wat zij maximaal willen betalen. Het feit dat PipTalk bijna altijd tot een eind resultaat leidt, betekent dat de partijen, als zij zich daarvoor inzetten, een eind oplossing mogen verwachten omdat PipTalk resultaat gericht is.

Pip is in dit proces sturend, zij geeft advies en deelt haar mening met de partijen. Net als bij Mediation is deelname aan dit proces alleen mogelijk als alle partijen een geheimhoudings verklaring tekenen. Het is aan te raden om Pip van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen van het conflict, de inhoud ervan en de hoofdrolspelers en hun rol in het conflict in de vorm van een “Brief.” Hierdoor kan Pip het proces instappen met zoveel mogelijke kennis zodat het proces efficiënt kan beginnen. Pips “no-nonsense” aanpak is het resultaat van jarenlange ervaring met “alternative dispute resolution” in de V.S. Pips doel is om een proces te introduceren dat professioneel, zakelijk, efficiënt, kostenbesparend en eerlijk is en wat het conflict beëindigt. Want soms hebben we allemaal behoefte aan een PipTalk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over Mediation.

Contact